Sunday, 4 December 2011

UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA

-       Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DISLEKSIA

-       Program disleksia mengandungi pendekatan, kaedah dan aktiviti berasaskan kepada gaya belajar setiap individu yang bertujuan untuk menangani masalah yang dialami oleh murid-murid disleksia secara individu.

-       Kurikulum Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Agama Islam/Pendidikan Moral yang sedia ada akan digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran.  Huraian Sukatan Pelajaran semua mata pelajaran tersebut jika perlu diubahsuai pendekatannya bagi keperluan murid-murid disleksia.

No comments:

Post a Comment