Monday, 5 December 2011

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

          Merubah persekitaran fizikal bilik darjah.
          Menggunakan kedudukan proxi atau pembelajaran carrel.
          Merubah penyusunan kumpulan.
          Sediakan bantuan/tunjuk ajar ketika murid lakukan tugasan.
          Beri arahan dalam kumpulan yang kecil.
          Bimbingan rakan sebaya/ ‘peer tutoring’.
          Merubah prosedur pengurusan kelas.
          Lakukan pengurusan tingkah laku.
          Laksanakan laporan harian/mingguan kepada ibu bapa.
          Gunakan senarai semak, buku nota dan bahan bantuan .
          Rancang masa untuk tugasan tertentu.

No comments:

Post a Comment